Frå Espevoll Næringsområde er det berre 6 minutt til E 16 (Osterøy-brua) og 4 minutt vidare til Arna, til saman berre 10 minutt. Mykje gods og varer vert transportert via E 16, og Espevoll vil vere strategisk for distribusjon i Bergens­regionen og eit godt utgangspunkt for dei fleste verksemder.