Vatn og avlaup

For at ein skal kunne realisera utbygginga av Espevoll næringsområde er det behov for vatn og avlaup fram til området. I heradsstyre den 19.03.2021 blei det vedtatt at Osterøy kommune skal realisere utbygginga av vatn og avlaup til Espevoll i tråd med «kommunedelplan for vassforsyning 2013-2024». Osterøy kommune heldt i skrivande stund på å utforma ein utbyggingsavtale mellom Osterøy Entreprenør AS og Osterøy Kommune.

Vatn og avlaup

For at ein skal kunne realisera utbygginga av Espevoll næringsområde er det behov for vatn og avlaup fram til området. I heradsstyre den 19.03.2021 blei

Les meir +

Fleire nyheiter