Ope og solrikt næringsareale

Området er skjerma mot omgjevnadene, men er samstundes ope og solrikt og eignar seg godt som næringsområde. Espevoll Næringsområde vert eit vesentleg bidrag i høve trongen for næringsareal i Bergensregionen.

Stort og Bergensnært

Areal: 550 dekar

Arna: 10 min.
Vågsbotn i Åsane: 23 min.
Bergen sentrum: 38 min.
Nesttun: 28 min.

Frå Espevoll Næringsområde er det 6 minutt til E16 (Osterøy-brua) og 4 minutt vidare til Arna, til saman berre 10 minutt.

Strategisk for distribusjon i Bergensregionen

Mykje gods og varer vert transportert via E 16, og Espevoll vil vere strategisk for distribusjon i Bergens­regionen og eit godt utgangspunkt for dei fleste verksemder.