Les meir Næringsområde for Bergens-regionen Frå Espevoll Næringsområde er det 6 minutt til E 16 (Osterøy-brua) og 4 minutt vidare til Arna, til saman berre 10 minutt. Stort, ope og solrikt næringsareale Næringsområdet på Osterøy er på heile 550 dekar. Området er skjerma mot omgjevnadene og samstundes ope og solrikt. Les meir

På Osterøy vert det no utvikla eit næringsområde på
550 dekar. Området ligg godt skjerma mot omgjevnaden, samstundes som det er ope og solrikt og eignar seg godt som næringsområde.

Det er for tida lite ledig næringsareal i Bergen, og Espevoll Næringsområde vert eit vesentleg bidrag i høve trongen for næringsareal i Bergensregionen.

Frå Espevoll Næringsområde er det berre 6 minutt til

E 16 (Osterøy-brua) og 4 minutt vidare til Arna, til saman berre 10 minutt.

I Arna er det god kommunikasjon med tog til Bergen (8.min.), og til Voss/Oslo med Bergens-banen.

Mykje gods og varer vert transportert via E 16, og Espevoll vil vere strategisk for distribusjon i Bergens­regionen og eit godt utgangspunkt for dei fleste verksemder.

Vatn og avlaup

For at ein skal kunne realisera utbygginga av Espevoll næringsområde er det behov for vatn og avlaup fram til området. I heradsstyre den 19.03.2021 blei

Les meir +